Usługi GSM PREMIUM

Usługu Premium

Usługi Premium to usługi działające na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie (Premium Rate).

Można spotkać się również z określeniami usługi specjalne, Premium, Extra Premium, płatna subskrypcja, prenumerata.

JAMBOX mobile – Usługi Premium

 • SMS Premium, MMS Premium – to czterocyfrowe, pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe numery zaczynające się od 7, 8, 9.
  Każda wysłana wiadomość jest płatna;
 • SMS Premium MT, MMS Premium MT – to pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe numery zaczynające się od 5, 6.
  Każda odebrana wiadomość jest płatna. Takie numery zwane są prenumeratami;
 • Voice Premium – specjalne połączenia głosowe. Numery, które zaczynają się od *7xy.
  W zależności od numeru naliczanie jest za każde rozpoczęte 30 sekund rozmowy lub 60 sekund rozmowy.

Na stronie UKE można znaleźć rejestr wszystkich dostępnych usług na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie. Dodatkowo regulaminy i cenniki poszczególnych usług znajdą się bezpośrednio na stronach internetowych organizatorów tychże usług, konkursów itp. Aby sprawdzić jaka usługa jest świadczona na danym numerze i przez jakiego usługodawcę – kliknij w link poniżej:

https://bip.uke.gov.pl/wyszukiwarka-rejestr-premium

JAMBOX mobile udostępnia opcję zmiany progów kwotowych na usługi premium. Domyślny próg dla naszych Abonentów wynosi 35 zł (dostępne progi – 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł).

Próg kwotowy pozwala na korzystanie z usług Premium do wysokości wybranej kwoty. Pozwala również na odbieranie i wysyłanie darmowych SMSów z numerów Premium.

W dowolnej chwili można dokonać bezpłatnej zmiany wysokości progu kwotowego. Aby to zrobić należy zalogować się do JAMBOX go!, i ustawić żądaną kwotę blokady w zakładce „Limity i blokady” w sekcji „Usługi mobilne”.

Przykład: Ustawienie kwoty blokady w wysokości 100 zł w JAMBOX go! spowoduje ustawienie progu wydatków na usługi Premium Rate w wysokości 100 zł.

Próg kwotowy odnawia się z każdym okresem rozliczeniowym, a w przypadku usługi, dla której brak jest okresu rozliczeniowego, z każdym miesiącem kalendarzowym.

Wykorzystanie kwoty dostępnej w ramach progu kwotowego w danym okresie rozliczeniowym, lub miesiącu kalendarzowym spowoduje zablokowanie możliwości wykonywania i odbierania połączeń Premium, poza połączeniami, które nie spowodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Aby korzystać z usług specjalnych na numerach o podwyższonej opłacie po wykorzystaniu kwoty limitu należy zwiększyć kwotę limitu progowego.

Dodatkowo Abonenci JAMBOX mobile, mają możliwość ustawienia maksymalnej ceny za wysłanie jednego SMS-a (lub MMS-a) Premium lub maksymalnej ceny za koszt połączenia na numery Voice Premium. Aby to zrobić, należy zalogować się do JAMBOX go! i przejść do sekcji „Usługi mobilne” i następnie „Limity i blokady”.

W polu „Blokada usług Premium powyżej ceny jednostkowej” można wybrać kwotę powyżej której nastąpi blokada wszystkich usług Premium w obrębie danego numeru, których koszt jednostkowy (np. koszt jednej wiadomości lub minuta połączenia) będzie wyższy niż wybrana kwota. Do wyboru kwoty blokad jednostkowych w wysokości:

 • Blokada usług Premium powyżej 3,69 zł za jednostkę rozliczeniową
 • Blokada usług Premium powyżej 11,07 zł za jednostkę rozliczeniową
 • Blokada usług Premium powyżej 18,45 zł za jednostkę rozliczeniową
 • Blokada usług Premium powyżej 27,06 zł za jednostkę rozliczeniową
 • Brak limitu blokady

Kolejnym mechanizmem dostępnym dla Abonentów JAMBOX mobile jest zablokowanie możliwości korzystania z konkretnego rodzaju usług Premium. Dla przykładu można ustawić blokadę wszystkich usług Premium przychodzących a pozostawić możliwość korzystania z usług Premium wychodzących.

Poniżej prezentujemy istniejące blokady rodzajowe:

 • Blokada wszystkich usług Premium przychodzących i wychodzących
 • Blokada wszystkich usług Premium wychodzących
 • Blokada wszystkich usług Premium przychodzących
 • Blokada SMS Premium, MMS Premium przychodzących
 • Blokada połączeń Premium przychodzących
 • Blokada WAP (blokuje dostęp do usług WAP płatnych za zdarzenie)
 • Blokada WAP specjalnych naliczanych minutowo (blokuje dostęp do stref WAP płatnych za każdą minutę połączenia)

Wiadomości, które dotyczą usług Premium nie pochodzą od JAMBOX mobile. Tego typu wiadomości przychodzą od firm i podmiotów, które świadczą usługi na numerach specjalnych Premium. JAMBOX mobile w takich przypadkach jedynie odpowiada za dostarczenie wiadomości.

Aby korzystać z dostępnych serwisów Premium należy wcześniej zapoznać się i zaakceptować regulamin u poszczególnych dostawców. Dlatego też, mogą wystąpić przypadki otrzymania SMS-ów z informacjami, oferta od podmiotów, z których usług korzystano wcześniej, nawet pomimo braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych od JAMBOX mobile.

Verified by ExactMetrics